ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ

kids-a

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αρχικά εξετάστε τον ΧΑΡΤΗ ΟΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Αν ανήκετε στα όρια του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά για την εγγραφή του παιδιού σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510247620

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.
Ώρες υποβολής των αιτήσεων στο 24 ο Δ.Σ Καβάλας
9:00 π.μ-14:00 μ.μ

Δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Αίτηση εγγραφής (έντυπο του σχολείου- διατίθεται και στο σχολείο)
2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου
στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
(επίδειξη πρωτοτύπου και φωτοτυπία η σελίδα του μπλε βιβλιαρίου του
μαθητή)
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του
μαθητή (επίδειξη πρωτοτύπου και φωτοτυπία εγγράφου).
4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (χορηγείται από το νηπιαγωγείο
φοίτησης).
5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) υποβάλλεται συμπληρωμένο από την
ημερομηνία εγγραφής μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου (έντυπο υπουργείου-
διατίθεται και στο σχολείο ).
6. Προαιρετικά: Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο (έντυπο υπουργείου-
διατίθεται και στο σχολείο)

Παρακαλούμε, για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄τάξη,
να προσέρχεστε στο σχολείο με μάσκα και με συμπληρωμένα,
αν είναι δυνατόν, τα στοιχεία στα 3 έντυπα που θα υποβάλλετε.
Για την ασφάλεια όλων, κατά την προσέλευσή σας, προσωπικό ασφαλείας θα σας δίνει οδηγίες για την είσοδό σας στο διδακτήριο.

Εκ της Δ/νσεως του Σχολείου

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2.ΑΔΥΜ

3.ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ