ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το 2008 εγκρίθηκε από το Ι.Κ.Υ. , στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης/ Comenius-Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο ?Take a book?. Το σχολείο μας συμμετέχει ως εταιρικό, με συντονιστικό ένα σχολείο από το Βέλγιο και εταιρικά επίσης σχολεία από τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Λιθουανία και την Τουρκία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 έτη.

In 2008 was approved by National Agency the European program (Lifelong Learning Programme) which has the title ?Take a book?. Our school participate as partner. The coordinator school is one from Belgium. Other schools (partners) from Norway, Spain, Lithuania and Turkey participate as partners. This program holds 2 years.

Take a Book

Herent (Βέλγιο)
Από τις 4 ως τις 9 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη συνάντηση στο σχολείο του Herent, όπου γνωρίστηκαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

From 4 to 9 November took place the first meeting in Herent, where the teachers who participate, met each other.

 bel04 bel08 bel00 bel01 bel02 bel07 bel06 bel05 bel03

Molde Νορβηγίας
Η δεύτερη συνάντηση έγινε, από τις 3 έως τις 7 Μαρτίου, αυτή τη φορά στο Molde της Νορβηγίας

The second meeting took place from 3 to 7 March, this time in Molde of Norway.

nor1 nor2 nor3 nor4 nor5 nor6 nor7

Kavala Ελλάδα
Από τις 26 ως τις 31 Μαΐου 2009 το σχολείο μας φιλοξενούσε την ομάδα με τους Ευρωπαίους συναδέλφους. Μας επισκέφτηκαν 3 εκπαιδευτικοί από το Βέλγιο, 2 από την Ισπανία, 2 από τη Λιθουανία και 3 από την Τουρκία Έγινε παρουσίαση των εργασιών, συζήτηση για τις επόμενες δραστηριότητες και παρακολούθηση μαθημάτων.
Ξεναγηθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, όπου στο αρχαίο θέατρο οι μαθητές παρουσίασαν δραματοποιημένο, στα Αγγλικά, το μύθο του Αισώπου, «Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας» και ελληνικούς χορούς.
Επίσης ξεναγήθηκαν στο Ιμαρέτ, στο κάστρο της Καβάλας και στο μουσείο καπνού.
Ακόμη συναντηθήκαμε με τον αντιδήμαρχο Καβάλας, υπεύθυνο παιδείας και πολιτισμού, κ. Χ. Μιχαλάκη.
Το τελευταίο βράδυ έγινε το αποχαιρετιστήριο γλέντι στο οποίο συμμετείχε το συγκρότημα «Ηχοτροπίες».

From the 26 until 31 May 2009, the Comenius team of our European partners visited our school. There were 3 teachers from Belgium, 2 from Spain, 2 from Lithuania and 3 from Turkey. There took place a presentation of our work, a discussion on the next activities and a few courses? attendance.
We were guided in the archaeological space of Philippi, where in the ancient theatre, our students presented in English, the fable of Aesop, ?the grasshopper and the ant? and some Greek dances.
We also visited Imaret, the castle of Kavala and the tobacco museum.
In the Town-Hall, we met the vice-mayor of Kavala who is in charge of educational and cultural issues, Mr Hristodoulos Mihalakis.
In the last evening there was the farewell party with all the teacher and part of the parents, in which the group ?Ichotropies? played the music and sang Greek songs

greece

Lithuania

Η 4η συνάντηση έγινε στο Siauliai της Λιθουανίας από τις 20 ως τις 24 Οκτωβρίου 2009.
Κάθε σχολείο παρουσίασε τις προτάσεις του για τα παιδιά που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες.
Γνωρίσαμε το σχολείο, ξεναγηθήκαμε στους χώρους του, συναντηθήκαμε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και παρακολουθήσαμε μαθήματα, ανταλλάξαμε προϊόντα με τους μαθητές.
Επισκεφτήκαμε το Πανεπιστήμιο της πόλης και ξεναγηθήκαμε στη βιβλιοθήκη.
Επισκεφτήκαμε το λόφο των Σταυρών.
Ανανεώσαμε το ραντεβού για τις 2 Μαρτίου στη Ισπανία.
The 4th meeting took place in Siauliai of Lithuania from the 20th until the 24th October 2009.
Each participant school presented its proposals about the pupils who have reading difficulties.
We were guided in the school, we met the teachers and the pupils, we attended lessons in Lithuanian language (2nd grade) and we exchanged products with the pupils.
We visited the University of Siauliai and we were guided in its library.
We visited the mountain of Crosses.
We renewed the appointment for the 2nd March in Spain

lithuania

VALDIVIA ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Η 5η συνάντηση έγινε στη Valdivia της Ισπανίας από τις 2 ως τις 7 Μαρτίου 2010.

Γνωρίσαμε το σχολείο, ξεναγηθήκαμε στους χώρους του, συναντηθήκαμε με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και παρακολουθήσαμε μαθήματα και ανταλλάξαμε προϊόντα με τους μαθητές.
Επισκεφτήκαμε τη Βιβλιοθήκη της πόλης όπου παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση από τα πολύ μικρά παιδιά.
Επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο της Merida και το μοναστήρι της Guadalupe.
Επισκεφτήκαμε το δημαρχείο της πόλης όπου μας παρουσίασαν την ιστορία της πόλης μέσα από φωτογραφικό υλικό.
Ανανεώσαμε το ραντεβού για την τελική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στην Τουρκία.

The 5th meeting took place in Valdivia of Spain from the 2nd until the 7th March 2010.
We were guided in the school, we met the teachers,the pupils and their parents, we attended lessons in Spanish language (1st grade and 6th grade) and we exchanged products with the pupils.
We visited the library of Valdivia where very small pupils presented a fairy tail.
We visited the archeological area of Merida and the famous monastery of Guadalupe.
We visited the Town Hall, where we had the occasion to know the history of the town.
We renewed the appointment for the final meting in May in Turkey

spain13 spain12 spain11 spain10 spain09 spain04 spain05 spain06 spain07 spain08 spain03 spain02 spain01

GEBZE Τουρκιας
Η τελευταία συνάντηση έγινε στο Gebze της Τουρκίας από τις 25 ως τις 29 Μαΐου 2010.
Γνωρίσαμε το σχολείο, ξεναγηθήκαμε στους χώρους του, συναντηθήκαμε με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς παρακολουθήσαμε μαθήματα
Τουρκικής Γλώσσας και παρακολουθήσαμε μια παράσταση από τους μαθητές.
Επισκεφτήκαμε σημαντικά μνημεία της Κων/πολης και του Gebze.
Επισκεφτήκαμε το δημαρχείο της πόλης όπου μας παρουσίασαν την ιστορία της πόλης.

The last meeting took place in Gebze of Turkey from the 25th until the 29th May 2010.
We were guided in the school, we met the teachers,the pupils and their parents, we attended lessons in Turkish language (1st grade) and the pupils presented a performance.
We visited the most important monuments in Istanbul and in Gebze.
We visited the Town Hall, where we had the occasion to know the history of the town

turkey01 turkey09 turkey02 turkey08 turkey07 turkey03 turkey04 turkey05 turkey06