ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

es-kanonismos

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Με τον όρο «Σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

 Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές-εκπαιδευτικοί-γονείς), χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ελευθερία του μαθητή αλλά μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή των κανόνων να βοηθήσει την σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές.  

1.    ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ

 Το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης.

Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου και Ανατολικής Ρωμυλίας στην Καβάλα του Δήμου Καβάλας.

Στεγάζεται σ? ένα σύγχρονο, διώροφο κτίριο. Η πρόσβαση σε αυτό μπορεί να γίνει  από τέσσερις εισόδους-εξόδους.

Η κύρια είσοδος ? έξοδος βρίσκεται επί της οδού Αν. Ρωμυλίας και αφορά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών κατά την έναρξη και λήξη των μαθημάτων. Επί της Ευξείνου Πόντου υπάρχει η είσοδος – έξοδος για τα άτομα με ειδικές ανάγκες η οποία είναι και η μοναδική που χρησιμοποιείται από όλους για την είσοδο και έξοδο αποκλειστικά  κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Επί της Ευξείνου Πόντου επίσης υπάρχει δίφυλλη ανοιγόμενη είσοδος για μεγάλα οχήματα και μια επιπλέον συρόμενη αυλόπορτα που χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Το διδακτήριο διαθέτει εκτός του κλιμακοστασίου, ανελκυστήρα, αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, εργαστήριο νέων τεχνολογιών, χημείο, γυμναστήριο και πολλούς βοηθητικούς χώρους όπως: κουζίνα, τουαλέτες αγοριών κοριτσιών, τουαλέτα εκπαιδευτικών, τουαλέτα για άτομα με ειδικές ανάγκες, 2 μεγάλες αποθήκες, βεστιάριο και 3 αποδυτήρια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο  Διεύθυνσης: 2510 247620
Fax: 2510 247620
Ταχυδρομική  διεύθυνση: Ευξείνου Πόντου 17 Καβάλα
Ταχυδρομικός  Κώδικας: 65404
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 24dimkaval@sch.gr
Ιστοσελίδα : http://24dim.mysch.gr/

 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Η  κεντρική αυλόπορτα επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας, παραμένει ανοιχτή μόνο κατά τις ώρες εισόδου και εξόδου των μαθητών πριν την έναρξη και μετά τη λήξη των μαθημάτων τους. Το ιδιαίτερο καθήκον για το έγκαιρο άνοιγμα και κλείσιμο της αυλόπορτας, κατά το χρόνο της χρήσης της, ανατέθηκε στη σχολική τροχονόμο για τις ώρες του πρωινού κύκλου και στον υπεύθυνο ολοημέρου εκπαιδευτικό για τις ώρες λειτουργίας του ολοημέρου.
 • Κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (του πρωινού κύκλου και του ολοημέρου), χρησιμοποιούμε την πλαϊνή αυλόπορτα επί της οδού Ευξείνου Πόντου με το κτύπημα του κουδουνιού.
 •  Όποιος εισέρχεται ή εξέρχεται κατά τις ώρες αυτές, έχει την ευθύνη να κλείνει την αυλόπορτα.
 • Για λόγους ασφαλείας μετά την έξοδο αλλά και κατά την είσοδο στο σχολείο βεβαιωνόμαστε ότι κλείσαμε πίσω μας την πλαϊνή αυλόπορτα.
 • Αποφεύγουμε την χρήση του κουδουνιού της πλαϊνής αυλόπορτας χωρίς σοβαρό λόγο για να μην διαταράσσεται το μάθημα.
 • Ο διαθέσιμος εκπαιδευτικός που θα τύχει να ανοίξει μετά το κτύπημα του κουδουνιού την αυλόπορτα έχει την ευθύνη τόσο να ελέγξει ποιος εισέρχεται στο σχολείο και για ποιο λόγο όσο και για το αν εξυπηρετήθηκε και κατόπιν  εξήλθε από το σχολείο.
 • Με το χτύπημα του κουδουνιού και κατά την ολιγόλεπτη διάρκεια της πρωινής προσευχής  η κεντρική είσοδος του διδακτηρίου του σχολείου θα παραμένει κλειστή με ευθύνη του δάσκαλου εφημερίας του επάνω ορόφου για λόγους ασφαλείας των μαθητών που εισέρχονται στο σχολείο αλλά και για λόγους ησυχίας και τάξης. Η πόρτα θα ανοίγει αφού τελειώσει η προσευχή με ευθύνη της Δ/νσης προκειμένου να εισέλθουν οι καθυστερημένοι μαθητές και κατά το χρόνο αυτό κλείνει η κεντρική αυλόπορτα του σχολείου.
 • Το σχολείο έχει την ευθύνη των μαθητών που παραμένουν μέχρι και 10΄λεπτά μετά τη λήξη του ωραρίου  του πρωινού κύκλου και του ολοήμερου)
 • Οι γονείς δεν πρέπει να εισέρχονται  ή να παραμένουν εντός του διδακτηρίου χωρίς σοβαρό λόγο και πάντα ύστερα από άδεια της Δ/νσης.
 • Κατά τις ώρες προσέλευσης  και αποχώρησης  των μαθητών που φοιτούν στην πρωινή ζώνη, στο ολοήμερο και στις δραστηριότητες του Συλλόγου, όσοι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους  τα οδηγούν μέχρι την κεντρική αυλόπορτα ή περιμένουν για να τα παραλάβουν έξω από αυτήν.
 • Για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο είναι απαραίτητη η πλήρης συμμόρφωση γονέων και μαθητών στις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αν.Ρωμυλίας και Ευξ.Πόντου.
 • Σε περίπτωση που ο καιρός είναι επισφαλής την ημέρα μιας  προγραμματισμένης  μετακίνησης (εκδρομής) οι μαθητές θα έρχονται στο σχολείο με την εκδρομική αλλά και με τη σχολική τους τσάντα σαν να πρόκειται να γίνει το μάθημα. Σε κάθε περίπτωση το ωράριο  του πρωινού κύκλου ( 8:10-14:00) αλλά και του ολοήμερου (14:00-16:15)  θα τηρείται κανονικά.
 • Εφόσον μια  μετακίνηση δεν πραγματοποιηθεί λόγω κακοκαιρίας θα αναβάλλεται  για κάποια  επόμενη ημέρα που θα  έχει καλό καιρό. Η νέα ημερομηνία της μετακίνησης θα γνωστοποιείται  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με προφορική ενημέρωση των μαθητών την προηγούμενη ημέρα.
 • Σε περίπτωση απεργίας τα ονόματα των απεργών εκπαιδευτικών  ανακοινώνονται επίσημα κατά την ώρα της προσευχής από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κατά την ημέρα εκείνη και ποτέ πριν τις 8:00 (χρόνος έναρξης του εργασιακού  ωραρίου των εκπαιδευτικών).
 • Σε περίπτωση απεργίας το σχολείο έχει την ευθύνη για την ασφαλή αποχώρηση μόνο όσων μαθητών βρίσκονται σε αυτό κατά την ώρα της προσευχής.
 • Σε περίπτωση απεργίας ή προγραμματισμένης   μετακίνησης αποφεύγουμε να επικοινωνούμε  το πρωί τηλεφωνικά με το σχολείο γιατί με τις πολλές κλήσεις μπλοκάρετε η τηλεφωνική σύνδεση. 

3.    ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00΄- 08.10΄ 10΄ Υποδοχή μαθητών
08.10΄- 09.40΄ 90΄ 1η διδακτική περίοδος
09.40΄- 10.00΄ 20΄ Διάλειμμα
10.00΄- 11.30΄ 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11.30΄- 11.45΄ 15΄ Διάλειμμα
11.45΄- 12.25΄ 40΄ 5η ώρα
12.25΄- 12.35΄ 10΄ Διάλειμμα
12.35΄- 13.15΄ 40΄ 6η ώρα
13.15΄- 13.25΄ 10΄ Διάλειμμα
13.25΄- 14.00΄ 35΄ 7η ώρα      Λήξη  υποχρεωτικού προγράμματος
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
14.00΄- 14.05΄ Διάλειμμα ? Αποχώρηση μαθητών υποχρεωτικού προγράμματος
14.00΄- 14.40΄ 35΄ Φαγητό
14.40΄- 14.50΄ 10΄ Διάλειμμα
14.50΄- 15.30΄ 40΄ 8η ώρα
15.30΄- 15΄.40΄ 10΄ Διάλειμμα
15.40΄- 16.15΄ 35΄ 9η ώρα

4.    ΜΑΘΗΤΕΣ ? ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

4.1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  KAI  AΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Η ώρα προσέλευσης των μαθητών είναι από τις  7:50  έως  8:10.
 • Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, παρευρίσκονται στην πρωινή προσευχή του σχολείου.
 • Οι αλλόθρησκοι και οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται στην προσευχή έχοντας το δικαίωμα να μη μετέχουν σε αυτήν και παράλληλα την υποχρέωση να αποδίδουν τον πρέποντα σεβασμό.
 • Οι καθυστερημένοι κατά την προσέλευση μαθητές εφόσον φτάσουν στο σχολείο μετά το κτύπημα του κουδουνιού και κατά τη διάρκεια της προσευχής παραμένουν στον επάνω αύλειο χώρο και έξω από την κεντρική είσοδο του σχολείου στο στεγασμένο χώρο τηρώντας την ησυχία μέχρι να τελειώσει  η προσευχή.
 • Το σχολείο ρυθμίζει το θέμα της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών, έχοντας σαν γενική αρχή ότι δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν επισημαίνοντας στους γονείς την ευθύνη τους όσο αφορά στην έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και την αναστάτωση που δημιουργείται στην τάξη. Μαθητής που φτάνει στο σχολείο μετά το κλείδωμα της κεντρικής αυλόπορτας οφείλει να παρουσιάζεται πρώτα στο γραφείο της Δ/νσης και να ενημερώνει για το λόγο της απουσίας του.
 • Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο γίνεται με ευθύνη των γονέων. Μετά την είσοδο των μαθητών στο χώρο του σχολείου, την ευθύνη έχουν οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίας.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών από την ώρα προσέλευσης και μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Κατά την παραμονή των μαθητών στην τάξη υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα, ενώ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίας.
 • Με τη λήξη των μαθημάτων η αποχώρηση ή η παραλαβή των μαθητών από το χώρο του σχολείου στην  κεντρική  έξοδο, γίνεται με ευθύνη των γονέων.
 • Η αποχώρηση ενός μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση του δασκάλου της τάξης ή της διεύθυνσης και με τη συνοδεία του γονέα ή κηδεμόνα αφού υπογραφεί σχετική υπεύθυνη δήλωση ? η οποία φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου- από τον ενήλικα που παραλαμβάνει το παιδί. 

4.2.  ΦΟΙΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Η φοίτηση των μαθητών και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων πρέπει να είναι τακτική.
 • Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρέωση.
 • Το σχολείο οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο μαθητής να χαίρεται και να επιδιώκει τη συμμετοχή του σε αυτές.
 • Για την τακτική φοίτηση του μαθητή την ευθύνη έχει ο γονέας ή κηδεμόνας του με τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος.
 • Απουσία των παιδιών από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σοβαρού λόγου (ασθένεια, οικογενειακά γεγονότα).
 • Μαθητής που απουσιάζει πλέον των 3 διδακτικών ωρών σε μία ημέρα, θεωρείται απών για την ημέρα εκείνη.
 • Σε περίπτωση ασθενείας, η απουσία δηλώνεται εγκαίρως από το γονέα στη Διεύθυνση του Σχολείου ή στο δάσκαλο της τάξης.
 • Μετά από απουσία του μαθητή 2 ημερών χρειάζεται ιατρική βεβαίωση. Για απουσίες πάνω από 3 ημέρες στην ιατρική βεβαίωση αναγράφεται η ασθένεια. Ο μαθητής επιστρέφει όταν δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί η νόσος.
 • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή την ευθύνη έχει το σχολείο. Σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας ενός μαθητή ο δάσκαλος της τάξης ή η διεύθυνση του σχολείου, αν δεν έχει ενημερωθεί από το γονέα, οφείλει να ενδιαφερθεί για το λόγο της απουσίας του.

4.3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 • Κάθε γονέας δικαιούται να ενημερώνεται υπεύθυνα από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την πρόοδο του παιδιού του στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ο εκπαιδευτικός έχει ορίσει για το σκοπό αυτό και αυστηρά στο χώρο που έχει υποδειχθεί
 • Προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα  οι γονείς για την πρόοδο των μαθητών οφείλουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο τουλάχιστον μια ημέρα πριν και κλείνουν σχετικό ραντεβού σε μέρα και ώρα που έχει  δηλώσει πως δέχεται ο δάσκαλος για τον σκοπό αυτόν.
 • Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων ύστερα από ραντεβού  ή σε άλλη περίπτωση μετά από άδεια της Δ/ντριας του Σχολείου οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών του.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς των Α΄ και Β΄ τάξεων για την πρόοδο των παιδιών τους και οι γονείς των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα πάρουν τους ελέγχους προόδου.
 • Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη. 

5.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5.1. ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ?ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ

 • Σέβομαι και τηρώ το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Σέβομαι την ώρα έναρξης των μαθημάτων, γι? αυτό έρχομαι στο σχολείο έγκαιρα και επιδιώκω να παρευρίσκομαι πάντα στην πρωινή συγκέντρωση.
 • Γνωρίζω ότι κατά την πρωινή προσευχή κανείς δεν μένει μέσα στις τάξεις αλλά όλοι συγκεντρωνόμαστε στην αυλή του Σχολείου και συντασσόμαστε στην θέση που βρίσκεται το τμήμα μας για την πρωινή προσευχή. Ακούμε τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης του Σχολείου και στην συνέχεια ανά τμήμα προσεκτικά πηγαίνουμε στις τάξεις μας.
 • Δεν καθυστερώ να μπω στην τάξη για να μη διακόπτω το μάθημα.
 • Τηρώ απόλυτη ησυχία στους κοινόχρηστους χώρους ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 • Συμπεριφέρομαι ευγενικά στους δασκάλους μου, τους συμμαθητές μου και στο υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου.
 • Μισώ τις απρεπείς εκφράσεις και τη βία. Άλλωστε γνωρίζω ότι αν τις χρησιμοποιήσω θα υποστώ τις ανάλογες συνέπειες .
 • Δεν δείχνω διάκριση προς άλλους μαθητές που έχουν διαφορετική εμφάνιση, χρώμα, θρησκεία, γλώσσα ή οικονομική κατάσταση από εμένα. Όλοι είμαστε συμμαθητές στο ίδιο Σχολείο και έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
 • Προσέχω ώστε η εμφάνισή μου να είναι καθαρή και ευπρεπής.
 • Συμμετέχω με την άδεια των γονιών μου στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις εκδρομές και τα προγράμματα που οργανώνει το σχολείο.
 • Δεν φέρνω στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, είδη αξίας, περιττά χρήματα, παιχνίδια και ότι άλλο είναι άσχετο με το σχολείο και βλαβερό για την υγεία μας.
 • Εάν θέλω να ειδοποιήσω τους γονείς μου, χρησιμοποιώ το τηλέφωνο του σχολείου.
 • Προσέχω στα διαλείμματα για να προλαμβάνω ατυχήματα. Παίζω με προσοχή και συνεργάζομαι αρμονικά με τους συμμαθητές μου. Τις διαφορές που μπορεί να έχω με τους συμμαθητές μου προσπαθούμε να τις λύσουμε με συζήτηση και όχι με βία. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την διαφωνία μας απευθυνόμαστε στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ή στον δάσκαλο της τάξης.
 • Φροντίζω και νοιάζομαι το σχολείο μου γιατί σε αυτό περνώ πολλές ώρες της ημέρας μου. Γι? αυτό διατηρώ τους χώρους του καθαρούς (τις αίθουσες, την αυλή, τις τουαλέτες).
 • Προσέχω και δεν προκαλώ φθορές στην περιουσία του σχολείου. Γνωρίζω ότι αν προκαλέσω κάποια φθορά, ο γονέας / κηδεμόνας μου υποχρεούται να την αποκαταστήσει.
 • Ιδιαίτερα προσέχω την χρήση των τουαλετών αφήνοντας πάντα τον χώρο καθαρό. Ρίχνω πάντα το χαρτί καθαριότητας μέσα στους κάδους, δεν ξεχνώ να τραβήξω το καζανάκι και φεύγοντας πάντα πλένω τα χέρια μου.
 • Τηρώ τους κανόνες του Σχολείου ώστε να αισθάνομαι ασφάλεια.
 • Θέλω η συμπεριφορά μου να τιμά εμένα, την οικογένειά μου, το Σχολείο μου και να δείχνει την καλή αγωγή μου.

5.2. …ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ…

 • Παρακολουθώ το μάθημα και συμμετέχω σε αυτό. Θέλω να μάθω και δεν εμποδίζω τους άλλους να μάθουν και αυτοί. Θέλω, μέσα στην αίθουσα, τάξη και ηρεμία. Οι ψίθυροι και κάθε είδους ενόχληση εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Διατηρώ την θέση μου όπως αυτή έχει αποφασιστεί από τους μαθητές και τον δάσκαλο.
 • Συνεργάζομαι με το δάσκαλό μου και τους συμμαθητές μου για να μπορούμε να λειτουργούμε όλοι μαζί αρμονικά στην αίθουσα.
 • Φέρνω πάντα μαζί μου τα βιβλία μου, τα τετράδιά μου και ό, τι χρειάζεται για τις σχολικές εργασίες.
 • Δεν καταστρέφω τα βιβλία μου, αλλά τα διατηρώ σε καλή κατάσταση για να μπορώ να τα ξαναχρησιμοποιήσω αργότερα, όταν χρειαστεί.
 • Ετοιμάζω καθημερινά στο σπίτι τις εργασίες που μας αναθέτουν οι δάσκαλοί μας. Μαθαίνω έτσι να είμαι συνεπής, εργατικός, να γυμνάζω και να ασκώ το μυαλό μου.
 • Εκφράζω την άποψή μου και προτείνω τις ιδέες μου όταν μου απευθύνουν τον λόγο. Ακούω με προσοχή και ενδιαφέρον τις ιδέες των συμμαθητών μου, αφού το ίδιο θέλω να γίνεται και σε μένα.
 • Δεν ξεχνώ να δώσω στους γονείς μου τις γραπτές ανακοινώσεις και σημειώματα που απευθύνει ο δάσκαλός μου και το Σχολείο σ? αυτούς για να ενημερωθούν. Γι? αυτό το λόγο άλλωστε χρησιμοποιούμε «το φάκελο του ταχυδρόμου», στο οποίο επίσης μεταφέρουμε συμπληρωμένα έντυπα (δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.ά.) από το σπίτι.
 • Δεν χρησιμοποιώ τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών μου χωρίς την άδεια τους. Δεν θα ήθελα να γινόταν το ίδιο και σε μένα.
 • Δεν τρώω την ώρα του μαθήματος.
 • Φροντίζω την αίθουσα να παραμένει καθαρή και περιποιημένη, αφού θέλω να βρίσκομαι σε ένα καθαρό και όμορφο περιβάλλον.
 • Προσέχω την σχολική περιουσία που βρίσκεται μέσα στην τάξη μου (π.χ. χάρτες, πίνακες, υπολογιστές, τηλεοράσεις, κτλ.) αφού εγώ τη χρησιμοποιώ και έχω την ευθύνη της.
 • Χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικές συσκευές του Σχολείου, μουσικά όργανα και όργανα γυμναστικής μόνο με την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα βγαίνω με προσοχή από την αίθουσα παίρνοντας μαζί μου το φαγητό μου και το πανωφόρι μου όταν κάνει κρύο . Καταλαβαίνω ότι η αίθουσα πρέπει να αεριστεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το μάθημα σε καθαρή ατμόσφαιρα.
 • Όταν δε νιώθω πολύ καλά, ο εφημερεύων εκπαιδευτικός φροντίζει να παραμείνω στον κάτω διάδρομο, κοντά στην εξώπορτα ώστε να μπορεί να με εποπτεύει.
 • Απευθύνομαι στο δάσκαλό μου για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζω μέσα στην αίθουσα. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων απευθύνομαι στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό.

5.3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

 Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων.
Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο.
Οι παραπάνω κανόνες αποτελούν ένα συμβόλαιο μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και μας επιτρέπουν να προλαβαίνουμε συμπεριφορές που δεν είναι αποτελεσματικές και λειτουργικές ώστε να μην φτάνουμε στο δυσάρεστο σημείο της επιβολής κάποιας αρνητικής φυσικής συνέπειας.
Ωστόσο εφόσον παραβιαστούν κάποια άρθρα του κανονισμού μπορούν να επιβληθούν ορισμένες φυσικές αρνητικές συνέπειες όπως, προφορική παρατήρηση και νουθεσία, ενημέρωση γονέα ή και επιβολή ποινών, όπως στέρηση του διαλείμματος ή αποκλεισμός από προγραμματισμένες ομαδικές δραστηριότητες (επισκέψεις, αθλητικές εκδηλώσεις, θεατρικό παιχνίδι κτλ).
Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιβολή συνέπειας θα είναι ανάλογη με το παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο μαθητής σε συνδυασμό και με την συνολική στάση του και συμπεριφορά και θα έχει πάντα γνώμονα και αρχή την τιμωρία της πράξης και όχι του παιδιού.
Όταν ένας μαθητής παραβιάζει συνειδητά και συστηματικά τους κανόνες συμπεριφοράς, προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του.

Τα πειθαρχικά μέτρα:

 • Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που βασίζονται στο διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους γονείς.
 • Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή.
 • Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως φυσική συνέπεια
 • Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του μαθητή αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου.
 • Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση της βαθμολογίας στα μαθήματα. 

Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στο μαθητή ανάλογα με την παραβατική συμπεριφορά του από το δάσκαλο, το διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων.
Συνοπτικά τα στάδια επιβολής κατά βήμα των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή που συνεχίζει να έχει συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι:

1ο  Στάδιο

 • Παρατήρηση από το δάσκαλο.
 • Επίπληξη από το δάσκαλο.
 • Παρατήρηση από το διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Επίπληξη από το διευθυντή και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος. 

2ο  Στάδιο

Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε επιβάλλονται πρόσθετα πειθαρχικά μέτρα :

 • Ο μαθητής παραμένει καθ΄ όλη τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος σε μέρος που ορίζεται από το δάσκαλο υπηρεσίας.
 • Ο μαθητής παραμένει καθ΄ όλη τη διάρκεια του 1ου  και 2ου  διαλείμματος σε μέρος που ορίζεται από το δάσκαλο υπηρεσίας.
 • Ο μαθητής παραμένει καθ΄ όλη τη διάρκεια όλων των διαλειμμάτων της ημέρας σε μέρος που ορίζεται από το δάσκαλο υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση του 2ου σταδίου ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας ή κηδεμόνας.

3ο  Στάδιο

Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Για σοβαρές περιπτώσεις ο Σύλλογος Διδασκόντων συστήνει τριμελή πειθαρχική επιτροπή, η οποία θα λειτουργεί υπό την προεδρία της διεύθυνσης.

Η τριμελής επιτροπή προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή και μαζί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 • Καλεί το σχολικό σύμβουλο και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 • Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, η επιτροπή γνωστοποιεί το πόρισμά της στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του μαθητή ή την πρόταση για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Από το πρώτο βήμα του πρώτου σταδίου τηρείται ημερολόγιο ενεργειών από το δάσκαλο της τάξης με ευθύνη της Δ/νσης.

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 • Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου με την συμπεριφορά τους συνεισφέρουν στην διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο Σχολείο.
 • Τις μεταξύ τους σχέσεις πρέπει να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.
 • Πρέπει να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Να στηρίζουν με επιχειρήματα και διάλογο την άποψή τους και να αποδέχονται την άποψη της πλειοψηφίας ως ισχύ για την σχολική μονάδα.
 • Είναι χρήσιμο και επιβεβλημένο να συνεργάζονται μεταξύ τους, και να προβληματίζονται για την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών που χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους.
 • Οφείλουν να παρατηρούν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν σωστά τα προβλήματα των μαθητών τους, επιλέγοντας κάθε φορά κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς για την επίλυσή τους.
 • Η καθημερινή συχνή και πολλαπλή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους πρέπει να γίνεται με όρους παιδαγωγικούς δηλ. με ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη, αγάπη για τον μαθητή, σεβασμό στην προσωπικότητά του και την εξασφάλιση της ευταξίας στην τάξη αλλά και στο Σχολείο με την τήρηση κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του Σχολείου, αλλά και για την ευκοσμία της τάξης στην οποία κάνουν μάθημα, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και καλαισθησίας.
 • Προωθούν, οργανώνουν και ενθαρρύνουν τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
 • Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών, κατά την διάρκεια παραμονής τους στο Σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Σχολείου.
 • Οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, προγραμματισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιώντας τις μέρες της εβδομάδας που μπορούν να δέχονται τους γονείς και να τους ενημερώνουν με λεπτομέρεια και υπεύθυνα.
 • Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οι σχέσεις τους με τα αντίστοιχα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής. 

7. ΓΟΝΕΙΣ  –  ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 • Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου είναι υποχρεωμένοι να κάνουν γνωστά, στον/ην Διευθυντή/ντρια του Σχολείου, την πραγματική διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τα τηλέφωνα, στα οποία θα μπορεί το Σχολείο να επικοινωνεί μαζί τους σε κάθε περίπτωση.
 • Σε περίπτωση αλλαγής ενός από τα παραπάνω στοιχεία ο γονέας είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει άμεσα στο σχολείο.
 • Οι γονείς – κηδεμόνες επικοινωνούν με το Σχολείο και ενημερώνουν τη Διεύθυνση και τους δασκάλους για ζητήματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών. Ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους.
 • Οφείλουν να ενημερώνουν τους διδάσκοντες για τυχόν θέματα υγείας των παιδιών τους καθώς και να συνεργάζονται μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα παιδιά.
 • Μετά το τέλος του Α΄ και του Β΄ τριμήνου παραλαμβάνουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών και συζητούν με τους διδάσκοντες για την επίδοση, την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών τους.
 • Για οποιοδήποτε αίτημά τους που αφορά τη λειτουργία του σχολείου ή τη φοίτηση των μαθητών οι γονείς απευθύνονται στο γραφείο της Διεύθυνσης.
 • Αποφεύγεται η παρουσία των γονέων στις αίθουσες διδασκαλίας γιατί παρεμποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Δεν επιτρέπεται η χωρίς λόγο παρουσία των γονέων στην αυλή, τους διαδρόμους και γενικά στους χώρους του Σχολείου.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να εγκρίνουν με ευθύνη και προσοχή τη συμμετοχή των παιδιών τους σε σχολικές εκδηλώσεις (εκδρομές, κλπ).
 • Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή κάθε μέρα που ορίζει ο δάσκαλος/η δασκάλα του. Συμμετέχουν στις συναντήσεις δασκάλου-γονέων για την ενημέρωση της προόδου των παιδιών τους αλλά και ζητημάτων που αφορούν  στη διδακτική διαδικασία.
 • Είναι συνεπείς στην ώρα άφιξης των παιδιών στο σχολείο. Σε περίπτωση αργοπορίας για σοβαρό λόγο πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση.
 • Επίσης, υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους άμεσα, με τη λήξη των μαθημάτων  από το Σχολείο.
 • Γνωρίζουν πως απουσία των παιδιών από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σοβαρού λόγου (ασθένεια, οικογενειακά γεγονότα).
 • Ενημερώνουν το δάσκαλο του παιδιού τους εάν χρειάζονται ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα. Αν πρέπει το παιδί να πάρει  φάρμακο  ενώ είναι στο σχολείο αυτό γίνεται με ευθύνη του σε συνεννόηση με το δάσκαλο.
 • Αν κάποιος γονέας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τον Δάσκαλο της τάξης και τη Διεύθυνση, αφού πρώτα υπογράψει τη σχετική δήλωση το άτομο που το παραλαμβάνει.
 • Δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να φέρουν κινητό τηλέφωνο στο Σχολείο. Σε περίπτωση ανάγκης γονείς και μαθητές μπορούν να επικοινωνούν από το τηλέφωνο του Σχολείου.
 • Φροντίζουν ώστε η εμφάνιση των παιδιών να είναι ευπρεπής, να τα συμβουλεύουν ώστε η συμπεριφορά τους να είναι κόσμια και ευγενής και να επιμελούνται ώστε οι μαθητές να ανταποκρίνονται στις καθημερινές σχολικές τους υποχρεώσεις.
 • Συμμετέχουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συνεργάζονται συλλογικά με το Σχολείο για την προαγωγή του σχολικού έργου.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου αποτελεί την συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου μας. Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει την συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης του Σχολείου. Τα θέματα της παιδαγωγικής λειτουργίας των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(βλέπε ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)